Watersport

Watersport is in brede zin een verzamelnaam voor vormen van sport die in of op het water beoefend
worden. In engere zin staat het alleen voor die vormen van sport waarbij met een boot of (surf)plank
gevaren word.


Watersport was er al aan het eind van de zestiende eeuw. De zogenaamde speeljachten van invloedrijke
mensen zijn al tussen de groter handelsschepen afgebeeld op eeuwenoude schilderijen. De pleziervaart
begon echter pas aan het begin van deze eeuw voor een brede publiek toegankelijk te worden. Rond de
eeuwwisseling was de tijd rijp voor een verenigingsleven en was varen niet langer meer het voorrecht van
een eliteclub. De pleziervaart is op de grens van de zestiende en zeventiende eeuw in Nederland begonnen.
 

Verenigingen en/of Locaties