Dansen

Danssport is dansen als sportactiviteit. De term wordt gebruikt voor dansen die in competitie- of
wedstrijdverband worden beoefend. Oorspronkelijk betrof het stijldansen, maar tegenwoordig worden
vele dansen in (inter)nationaal wedstrijdverband beoefend. Voor deze vormen van dansen is dus, naast
de recreatieve beoefening van de dans, ook een wedstrijdcircuit. Voor bijvoorbeeld stijldansen zijn in
meerdere categorieën (maar altijd paarsgewijs) internationale wedstrijden.


Danssport is een kandidaat-olympische sport en was dat ooit in de jaren dertig. Op de Wereldspelen in 2005
was dansen een van de medaillesporten. In de gemeente Rheden zijn er verschillende soorten eigentijdse
dans te beoefenen, zoals breakdance, freestyle dansen, hiphop, jazz dans en modern dansen. Al deze vormen
van dans zijn erg populair en toegankelijk voor iedereen.
 

Verenigingen en/of Locaties