Biljart

Biljarten is een spel waarbij door middel van een lange, dunne houten stok, de keu, ballen in een
rechthoekige bak met lage randen, het biljart (de tafel), kunnen worden bespeeld. Daarbij mag met de

punt van de keu alleen de speelbal worden gestoten, die op zijn beurt andere ballen moet raken.


Carambolebiljart

Er bestaan verschillende vormen van biljarten. In het Nederlands wordt onder 'biljart' zonder verdere
aanduiding meestal het carambolebiljart verstaan, waarbij met drie ballen gespeeld wordt, en de speelbal
de andere twee ballen moet raken; er bestaan verschillende spelsoorten binnen het carambolebiljart, zoals
libre, bandstoten en kaderspelen.
 

Andere vormen

Naast het carambolebiljart zijn snooker en pool het bekendst, waarbij met de speelbal de overige ballen
(meer dan twee) in gaten in de rand van de tafel moeten worden gekaatst. Een andere vorm van biljart die
populair is in Vlaanderen is het golfbiljart waar men rechtstreeks zijn ballen in een gat moet spelen.

In Nederland en België was het carambolebiljarten de gewone vorm van biljarten en waren pool- en vooral
snookertafels nauwelijks te vinden; die spelsoorten werden ook niet als serieuze sport beoefend. Intussen
heeft vooral snooker meer aandacht gekregen en, afhankelijk van de streek, is vaak een snookertafel
eenvoudiger te vinden dan een tafel voor het carambolebiljart.
 

Verenigingen en/of Locaties