Update sport, bewegen en corona

Beste sport- en beweegaanbieders,

De lockdown, de avondklok en de 1,5 maatregel zijn nog van kracht. Het vaccineren is gelukkig op stoom gekomen, wat ons uit deze crisis moet brengen. Als sportwethouder ben ik verheugd dat de regels voor sport enigszins versoepeld worden, waardoor er meer perspectief ontstaat. Hieronder informeer ik u graag over de versoepeling die voor sport geldt vanaf 3 maart.

Sporten in groepsverband verruimd t/m 26 jaar

Momenteel mag alle jeugd t/m 17 jaar in groepsverband buiten sporten. Zij hoeven daarbij geen 1,5m afstand te houden. Vanaf 3 maart wordt dit verruimd: alle personen t/m 26 jaar mogen dan in groepsverband buiten sporten, zonder 1,5m afstand. De competitie start nog niet, onderlinge wedstrijden binnen de club zijn wel toegestaan.

Let op! De mogelijkheid om in groepsverband te sporten geldt alleen als deze sporten bij een sportaccommodatie en onder begeleiding van een trainer/instructeur plaatsvinden.  

 

Sporten in 2-tallen

Wij merken dat het nog niet voor iedereen helder is wat de precieze richtlijnen voor het sporten in tweetallen zijn, en dat dit soms meer mogelijkheden biedt dan gedacht. Hierbij nog een keer de richtlijnen:

  • Iedereen vanaf 18 jaar mag individueel of in tweetallen buiten sporten. Vanaf 3 maart geldt dit vanaf 27 jaar.
  • De onderlinge afstand tussen de sporters van het tweetal is altijd minstens 1,5m.
  • Er mogen meerdere tweetallen op één veld of in een buitenruimte sporten.
  • De afstand tussen de verschillende tweetallen is meer dan 1,5m (liefst ruim meer). Dit is duidelijk afgebakend. De tweetallen mogen gedurende het sporten niet van samenstelling wisselen.
  • Om instructie te geven aan een tweetal mag een instructeur van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder tweetal wordt gehouden.
  • Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet.


Financiële regelingen

Er zijn verschillende regelingen om (amateur)sportorganisaties financieel te ondersteunen in deze corona periode. Hier nog een keer de regelingen op een rij:

Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO)
Tegemoetkoming voor doorlopende lasten zoals gas, water, licht, personeel. Aanvragen is mogelijk sinds 19 feb t/m 5 apr. Zie deze link

 

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS)

Tegemoetkoming voor kwijtgescholden huur. Aanvragen is mogelijk vanaf 9 mrt t/m 3 mei. Zie deze link

Covid-subsidie sport, toerisme en recreatie – gemeente Rheden
Subsidie voor ondernemingen en organisaties in de sport, toerisme, recreatie en horeca.
Subsidie is bedoelt voor kosten die gemaakt zijn voor hygiëne- en routing maatregelen in verband met covid-19.

Aanvragen is mogelijk t/m 30 april. Zie deze link

Activiteiten voor niet-leden

Steeds meer clubs bieden activiteiten, ook voor niet-leden.
Wekelijks publiceert ons Sportbedrijf  een overzicht van alle openbare activiteiten via de website en op socials.

 

Biedt u een activiteit waaraan ook niet-leden kunnen  deelnemen? Of wilt u dit doen en kunnen wij daarbij helpen?
Laat het ons weten! Mail naar sportstimulering@rheden.nl
Er is een financiële tegemoetkoming mogelijk voor het organiseren van activiteiten voor niet-leden.

 

Contact met de gemeente
Heeft u vragen of kunnen we u ergens mee helpen? Neem contact op met de gemeente over corona en sport via info@sportbedrijfrheden.nl.

 

Ik hoop van harte dat de mogelijkheden om te sporten, bewegen en het verenigingsleven te vieren vanaf hier verder worden uitgebouwd. Ik wens u allen nogmaals veel sterkte en ook succes met het toepassen van de versoepelingen. En hoop u ergens richting de zomer weer te ontmoeten, het liefst live op een veld of in een sportzaal.