Update sport, bewegen en corona

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet opnieuw verscherpte maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus gepresenteerd. Ook voor de sport is  er een aantal aanpassingen.  

Hierbij nog een keer de maatregelen op een rij. Deze zijn van kracht vanaf woensdag 4 november 22.00 uur t/m woensdag 18 november. 

  • Maximaal 2 volwassen personen mogen met elkaar sporten. Zij houden onderling 1,5 meter afstand. Voor kinderen t/m 17 jaar geldt dit niet, zij mogen in groepen sporten en hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Voor binnensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur).  Er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. 
  • Voor buitensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur). Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
  • Groepslessen voor volwassenen bij commerciële sportaanbieders (bijvoorbeeld dans-, fitness-, sport, yoga en boksscholen) zijn verboden. Dit verbod geldt voor groepslessen die binnen en buiten plaatsvinden en ook als er daarbij individueel wordt gesport, zoals bij spinning, Zumba of bodypump. Ook bootcamps buiten met meerdere groepjes van 2 personen zijn dus niet toegestaan. 
  • Zwembaden zijn gesloten. Ook zwemlessen gaan de komende 2 weken niet door. 


Oproep: geen alternatieven teamsport voor 18+

In onze vorige update hebben wij een oproep gedaan aan teamsporten om teamactiviteiten voor 18+ jaar de komende weken stil te leggen. Die oproep willen wij hierbij  herhalen. Dit betekent geen alternatieven voor (meerdere groepen van) 2 personen aan te bieden en op deze manier het aantal (reis)bewegingen de komende periode tot een minimum te beperken.

Toepassen aangescherpte maatregelen

Het algemene sportprotocol van NOC*NSF is bijgewerkt op basis van de aangescherpte maatregelen. 
Het toepassen van de richtlijnen is primair een verantwoordelijkheid van u als sport- en beweegaanbieder. Wij gaan er vanuit dat u zelf de nodige maatregelen neemt en communiceert met uw leden/deelnemers over de aangescherpte maatregelen. 

Mochten er zaken waarbij wij u als gemeente kunnen helpen/ondersteunen dan horen wij dat graag.   Heeft u hiervoor verzoeken, laat het dan weten via onderstaand mailadres.

Aanvullingen steunpakket corona 

Het kabinet heeft bekend gemaakt verschillende regelingen binnen het steunpakket corona aan te vullen. Het sport-specifieke pakket wordt aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode van 1 oktober t/m 31 december. Hiermee is een bedrag van €60 miljoen gemoeid. Momenteel wordt deze aanvulling uitgewerkt. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u informeren. Houdt hiervoor ook de websites over de TASO-regeling en de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties in de gaten.

Contact met de gemeente

Voor vragen of overleg kunt u vanaf nu contact met ons opnemen via info@sportbedrijfrheden.nl. Een medewerker van het Sportbedrijf neemt dan binnen een kantoordag contact met u op.  
 
Wij hopen dat we door het toepassen van de maatregelen het aantal coronabesmettingen snel daalt en we daarmee een bijdrage leveren aan het verlichten van de druk op de zorg. Dat zal  uiteindelijk weer meer ruimte voor sport en bewegen opleveren. 
Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel succes en sterkte!