Sportstimulering | GO!

GO!

GO! Gezond Onderweg is een aanpak om kinderen en jongeren met ernstig overgewicht op te sporen en in hun eigen omgeving te coachen naar een gezondere leefstijl.


De aanpak kan beschreven worden aan de hand van de volgende drie assen:
1.       Netwerksamenwerking met alle zorg- en hulpverleners in de wijk rondom kind en gezin. 

Vanuit een multidisciplinair team van zorg- en hulpverleners in de wijk, uit zowel het sociale als het zorgdomein, wordt met een op maat gemaakt behandelplan toegewerkt naar een gezondere leefstijl door middel van duurzame gedragsverandering.

 2.       De kindergezondheidscoach is spin in het web en coacht op 3 pijlers: voeding, beweging en ontspanning. Kenmerkend is de inzet van een kindergezondheidscoach wiens kerntaak het coachen en begeleiden is van het kind en gezin gedurende minimaal twee jaar is. Deze kindergezondheidscoach bouwt een samenwerking op met de betrokken professionals en sociaal-maatschappelijke partners in de wijk, waarbij de bestaande samenwerking en verbindingen worden gerespecteerd. Vanuit deze schakelpositie is het de taak van de kindergezondheidscoach om het onderliggende primaire probleem te achterhalen en daarbij gezamenlijk met professionals in het multidisciplinair team een passende en integrale aanpak voor het kind en zijn of haar omgeving uit te voeren. 

3.       Dichtbij huis, lokaal. Het coachen van kind en gezin vindt altijd in de wijk plaats, dichtbij huis en in hun eigen context.

Inmiddels zijn we samen met betrokken partners al een klein jaar met GO! aan de slag. Ruim 20 kinderen werken met de kindergezondheidscoach aan hun leefstijl en met succes! Toch zijn we er nog niet. Het signaleren van kinderen met overgewicht mag beter, het doorverwijzen van kinderen naar de kindergezondheidscoach door professionals kan actiever en de bekendheid van GO! moet groter worden. Helpen jullie mee? Voor meer informatie neem contact op met:
 ilja van dijk:  i.vandijk@rheden.nl         

www.go-nl.nl