Sportbedrijf Rheden | Berichtgeving coronavirus

​Update 08 mei 2020

Zwembaden

Binnenkort zijn onze zwembaden weer geopend!

Woensdag 6 mei jl. kondigde het kabinet aan dat de zwembaden weer open mogen. Wij zijn blij dat we ons op een verantwoorde opening kunnen gaan voorbereiden. Er komt nog heel wat bij kijken!

Wij zorgen ervoor dat wij spoedig kunnen openen en dat alle bezoekers en medewerkers veilig en verantwoord gebruik kunnen maken van al onze zwembaden. De hygiëne in de accommodatie en de veiligheid van bezoeker en medewerker staan op de eerste plaats.

Zwemlessen

Wanneer de zwemlessen weer starten en in welke vorm laten wij zo snel mogelijk weten via de site.


Volg onze social media, waarmee we je op de hoogte houden van de opening.

 

Financiële gevolgen   

Via dit bericht willen wij u graag informeren over een besluit dat het college gister heeft genomen inzake restitutie van de huurkosten van de sportaccommodaties ten gevolge van de sluiting van de sportaccommodaties.

Wat heeft het college besloten?

Met ingang van maandag 16 maart kon uw vereniging geen gebruik meer maken van de sportaccommodaties. Omdat wij vooraf de huur in rekening brengen hebben diverse gebruikers de factuur voor de periode tot en met april al ontvangen c.q. betaald. Het college acht het niet redelijk om huurkosten in rekening te brengen voor een dienst die wij niet hebben kunnen leveren. Dit houdt in dat de gebruikers vanaf 16 maart worden gecompenseerd voor de al in rekening gebrachte c.q. betaalde huur.

Wat houdt dit concreet in 

Dit houdt in dat reeds (vooruit) betaalde huur in de periode 16 maart tot en met april door het Sportbedrijf zal worden gecrediteerd. Omdat niet alle accommodaties op dezelfde wijze worden verhuurd zal ik hieronder kort aangeven hoe deze restitutie plaats zal vinden.

Sporthallen, gymzalen en zwembad De Dumpel

Deze accommodaties worden per uur verhuurd. De door u reeds betaalde uren in de periode vanaf 16 maart tot en met eind april zullen worden gerestitueerd.

Sportvelden

De sportvelden worden per seizoen verhuurd. De seizoenprijs hebben we terug gerekend naar een weektarief. Dit is tot stand door het seizoen tarief te delen door 42 weken. 

Hiervan worden 6 weken gecrediteerd. (16 maart tot eind april)

En vanaf 1 mei?

Vooralsnog worden geen nieuwe facturen verstuurd voor de periode vanaf 1 mei. Wanneer gebruik van de accommodaties weer is toegestaan gaat u uiteraard weer betalen voor het gebruik. Vooralsnog is hiervan geen sprake. 

Wel mag op de buitensportaccommodaties weer beperkt worden gesport in georganiseerd verband vanaf 29 april. Hierover zullen we met betreffende verenigingen eventueel afspraken op maat maken.

Wat moet de club doen?

Wij gaan de restitutie regelen, u hoeft hiervoor geen verdere actie te ondernemen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Cathy Driessen c.driessen@rheden.nl

 

Meest gestelde vragen:

Sportaccommodaties

Wanneer gaan de binnen-sportaccommodaties weer open?
We hanteren hierbij de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en de gemeente Rheden. We zijn in ieder geval tot en met 19 mei gesloten. Houd deze site en onze social media in de gaten.

Hoe staat het met de sportactiviteiten van verenigingen?
De sportparken en playgrounds zijn t/m 28 april daar waar mogelijk op slot. Naar aanleiding van de persconferentie van 21 april krijgen kinderen en jongeren vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden) en voor samen buiten sporten onder begeleiding.

Vragen van huurders

Ik ben een vaste huurder van een sportaccommodatie. Wat kunnen jullie voor mij betekenen?
Het contract wordt verlengd, maar dan zonder betaling. Op het moment dat de overheid aangeeft dat er weer gesport mag worden in onze sportaccommodaties of op onze sportparken ben je weer van harte welkom. Er wordt nader gecommuniceerd hoe om te gaan met de uren die na 16 maart zijn gefactureerd . Voor het bewegingsonderwijs gelden andere afspraken.

Ik heb een sportaccommodatie gereserveerd of evenement geboekt na 6 april, maar weet niet of dit door kan gaan. Wat zijn hiervan de consequenties?
Neem contact met de afdeling verhuur

Zwembaden & zwemlessen

De zwemlessen van mijn kind gaan niet door. Hoe gaan jullie hiermee om?
Je hoeft niets te doen. We bevriezen je zwemlesabonnement. De reeds betaalde lessen neem je mee naar het moment het zwembad weer geopend mag worden.

Mijn kind moet bijna afzwemmen. Hoe gaat dat?
Op dit moment weten we nog niet wanneer onze zwembaden weer open mogen en we de zwemlessen kunnen hervatten. Als dit bekend is, bekijken we wanneer het beste moment is om de kinderen te laten diplomazwemmen. Een goede voorbereiding en de juiste zwemvaardigheid van de kinderen staat daarbij voorop.

Hoe staat het met zwemlessen via verenigingen?
In verband met de sluiting is het voor verenigingen helaas niet mogelijk om gebruik te maken van onze zwembaden. Verenigingen hebben zelf besloten om hun activiteiten tijdelijk te stoppen. Ons advies is om rechtstreeks contact met hen op te nemen.

Ik heb een abonnement bij het zwembad. Hoe gaan jullie hiermee om?
Voor abonnementen geldt dat we ze tijdelijk bevriezen. 

Ik heb een meerbanenkaart, die bijna verloopt. Hoe gaat dat?
Deze kaart wordt bevroren. En wordt weer actief op het moment dat we weer open gaan.