Sport- en beweegakkoord gemeente Rheden/Rozendaal

Sport- en beweegakkoord Rheden en Rozendaal


Ruim 60 partners hebben in juni het Sport- en beweegakkoord Rheden & Rozendaal ondertekend. Sportverenigingen, sportscholen, beweegclubs, onderwijsinstellingen, zorgverleners, welzijnsorganisaties, bedrijven en betrokken inwoners werkten de afgelopen maanden samen aan het akkoord. Het akkoord bestaat uit concrete ideeën en plannen met als doel om zoveel mogelijk inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal aan het sporten en bewegen te krijgen. 

Ideeën
In het akkoord staan twee thema’s centraal:
1. Een leven lang met plezier sporten en bewegen
Met focus op:

  • Aantrekkelijk sport- en beweegaanbod voor jongeren (12-18 jaar)
  • Vitaal ouder worden
  • De jongste jeugd vaardig in bewegen (0-4 jaar)


2. Toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders

De ideeën zijn innovatief en uiteenlopend. Zo is er voor vitale ouderen het idee om een programma op te zetten die mensen begeleid van therapie naar structureel bewegen. Voor jongeren in de leeftijdsgroep 12-18 jaar ligt er een plan voor een beweegchallenge app, waarmee zij elkaar sportief kunnen uitdagen. Ook vernieuwde vormen van samenwerking komen veel naar voren. Zo worden ideeën als flexibele lidmaatschappen en een sportrouleerprogramma onderzocht. 


Klik hier om het Sport- en beweegakkoord te bekijken.

Aansluiten als partner
In juni ondertekenden ruim 60 partijen het akkoord. Zij willen meewerken aan de uitvoering ervan. De één doet dat door met de complete uitvoering van een activiteit, de ander door mee te denken over een plan of te helpen in bijvoorbeeld communicatie. Alle bijdragen, groot en klein in de vorm van persoonlijke inzet, beschikbaar stellen van faciliteiten, advies, materialen en middelen zijn welkom. Alle partners die de afgelopen weken het akkoord hebben ondertekend staan vermeld in het vormgegeven akkoord.

Nog niet aangemeld, maar partner van het akkoord worden? Dat kan altijd.
Vul dit formulier in en mail naar sportakkoord@rheden.nl. Nieuwe partners vermelden we hier op de website. 
 


Downloads
Sport- en beweegakkoord Rheden & Rozendaal 2020-2022
Logo Sport- en beweegakkoord
Cover Sport- en beweegakkoord