Sport- & beweegakkoord Rheden/Rozendaal | Update

Op 10 februari is er een update verzonden naar alle betrokkenen. Klik hier voor de update en blijf op de hoogte van het sport- en beweegakkoord Rheden/Rozendaal.

Ruim 60 partners hebben in juni het Sport- en beweegakkoord Rheden & Rozendaal ondertekend. Sportverenigingen, sportscholen, beweegclubs, onderwijsinstellingen, zorgverleners, welzijnsorganisaties, bedrijven en betrokken inwoners werkten de afgelopen maanden samen aan het akkoord. Het akkoord bestaat uit concrete ideeën en plannen met als doel om zoveel mogelijk inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal aan het sporten en bewegen te krijgen. 

De 2e ronde voor het aanvragen van budget is open!

Heb je een goed plan dat aansluit bij de doelstellingen uit het sport- en beweegakkoord? Dan kun je een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage.

Beoordeling Kerngroep
De kerngroep let bij het beoordelen van de aanvragen voor het uitvoeringsbudget op een aantal punten:

 1. Plannen uit het akkoord hebben voorrang.
 2. Het plan heeft een ‘eigenaar’ en eerste aanspreekpunt (captain).
 3. Het plan zorgt voor betrokkenheid van meerdere partijen.
 4. Het plan is van voldoende kwaliteit: aanvraag geeft voldoende beeld van de bedoeling en het beoogde resultaat. 
 5. Het plan komt zonder financiële ondersteuning niet tot stand. Tegelijkertijd blijft het initiatief bestaan, ook als financiële ondersteuning ophoudt (borging).
 6. Kosten zijn in verhouding tot het verwachtte resultaat.
 7. Er is een eigen bijdrage vanuit de eigenaar of betrokken partners door bijv. eigen tijdsinvestering, geld of materialen. 
 8. Innovatie: kerngroep kijkt met extra interesse naar plannen met een innovatief element. Ambassadeurs kunnen helpen om vernieuwende plannen of verbindingen te maken.  

De kerngroep kan besluiten: 

 1. Financiering voor 100% toe te kennen. 
 2. Financiering voor een deel van het gevraagde bedrag toe te kennen. 
 3. Dat het ingediende plan onvoldoende kwaliteit heeft. Ambassadeur gaat in gesprek met plan eigenaar en geeft adviezen. Plan kan in volgende ronde worden ingediend. 
 4. Geen financiering toe te kennen. Het kan zijn dat het niet past binnen het akkoord. 

Indienen aanvraag

 • Er is per jaar €40.000,- beschikbaar, dat verdeeld wordt over de ingediende aanvragen
 • Een aanvraag voor het uitvoeringsbudget dien je in door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar sportakkoord@rheden.nl
 • De uiterste inleverdatum van deze ronde is: 20 maart 2021

Uiterlijk 15 april volgt de uitslag op de aanvraag

Wie beoordeelt de aanvraag?

De aanvraag wordt beoordeeld door de kerngroep van het sport- en beweegakkoord. 

De kerngroep bestaat uit 12 vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit Velp en Rozendaal. (o.a. gemeente Rheden en Rozendaal, sportbedrijf Rheden, sportverenigingen en onderwijs). Heb je een aanvraag gedaan, dan kan het zijn dat je wordt benaderd door één van de leden van de kerngroep voor meer informatie of een toelichting.

Tot slot:

Wil je meer informatie over bovenstaande of heb je een andere vraag? Dan kun je altijd per mail contact opnemen via sportakkoord@rheden.nl. We nemen dan contact met je op om je verder te helpen.