Oncologienetwerk Rheden

Oncologienetwerk Rheden

Het Oncologie Netwerk Rheden biedt deskundige en individuele ondersteunende begeleiding en behandeling aan mensen geconfronteerd met kanker in de regio Rheden.

Bij het oncologie netwerk staat de mens met kanker centraal. De begeleiding en behandeling die wordt geboden wordt in overleg met de cliënt vastgesteld. Indien nodig wordt contact gezocht worden de huisarts of andere zorgprofessionals.
Cliënten worden structureel in een gezamenlijk overleg besproken. Dit overleg is gericht op het detecteren van klachten en passende interventies hierbij, evalueren van de geboden zorg en borging van het gezinssysteem.
Klachten worden eerder gesignaleerd. Behandelingen worden daardoor eerder toegepast met als doel algehele verbetering van de "kwaliteit van het leven," door op een aanvaardbaar niveau te kunnen functioneren. Er wordt onderling overlegt, hierdoor zijn de lijnen korter. De begeleiding en behandeling wordt op elkaar afgestemd en zo dicht mogelijk bij huis aangeboden.
Het Oncologie Netwerk Rheden is niet alleen beschikbaar voor de cliënt maar ook voor zijn/haar omgeving. Naast individuele begeleiding en behandeling door de betreffende disciplines, wil het netwerk ook voorzien in een informatiebehoefte over algemene ontwikkelingen bij kanker(behandeling). Het Oncologie Netwerk Rheden is ook ter ondersteuning aan ketenpartners zoals o.a de huisartsen, medisch specialisten en andere zorgprofessionals in zowel 1e als 2e lijn. Tevens zijn wij aangesloten bij het overkoepelende regionale netwerk oncologie.
Voor meer informatie zie https://oncologienetwerkrheden.nl/Home/