Geld beschikbaar voor verduurzaming sportaccommodaties

Twee aantrekkelijke regelingen zorgen ervoor dat sportverenigingen en stichtingen nu nog sneller aan de slag kunnen met de verduurzaming van hun accommodaties en daarmee jaarlijks veel besparen op hun energiekosten! Zo heeft het Rijk dit jaar het budget van de landelijke subsidieregeling duurzame sportaccommodaties opgehoogd. Daar ligt nu nog €1,1 miljoen voor het oprapen. Daarnaast kunnen verenigingen en stichtingen in de gemeente Rheden nog steeds gebruik maken van de gemeentelijke duurzaamheidsregeling.

Landelijke subsidieregeling

Met de subsidieregeling ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’ kunnen sportverenigingen- en stichtingen subsidie ontvangen voor onder meer energiezuinige binnenverlichting, zonnepanelen en een warmtepomp. De subsidie bedraagt 30% van de totale kosten van de investering en kan tot 9 maanden na datum van de koopovereenkomst aangevraagd worden. Vaak is het totale jaarlijkse budget binnen een paar dagen na opening al volledig geclaimd. Dit jaar heeft het Rijk het budget opgehoogd. Er is nu nog €1,1 miljoen beschikbaar. Aanvragen kunnen tot en met 7 december 2018 worden ingediend. Klik hier voor meer informatie, voorwaarden en het aanvragen van de subsidie.

Intergemeentelijk subsidie bureau

Het Intergemeentelijk Subsidie Bureau kan helpen om een kansrijke subsidieaanvraag op te stellen. Zij kent de regeling, denkt mee bij het opstellen van de aanvraag en doet een volledige check op de aanvraag voor verzending. Contactpersoon: Han Temmink, h.temmink@renkum.nl, 06 – 549 309 64.


Gemeentelijk Stimuleringsfonds

De gemeente Rheden heeft het ‘Stimuleringsfonds duurzame maatregelen’. Hiermee kunnen verenigingen en stichtingen goedkoop geld lenen voor investeringen in maatregelen die bijdragen aan een energieneutraal Rheden. De lening kent een rente van circa 2,5 procent en in totaal is er €500.000 beschikbaar. Als vereniging of stichting kunt u een aanvraag indienen voor een lening tussen de € 10.000 en € 50.000. Meer informatie is hier te vinden. Wilt u gebruik maken van het stimuleringsfonds? Laat dit dan weten via 026 – 49 76 911 of het contactformulier.

Het is ook mogelijk om beide regelingen te combineren voor duurzame maatregelen. Zo kan een vereniging 30% van de totale kosten gesubsidieerd krijgen, en voor het overige deel van de kosten een lening via het gemeentelijke stimuleringsfonds afsluiten.


Wethouder Dorus Klomburg is als portefeuillehouder duurzaamheid enthousiast: “Met deze regelingen wordt het voor verenigingen nog makkelijker om werk te maken van energiebesparing. Goed voor onze energiedoelstellingen, én de portemonnee van de club!