BTW - Sportvrijstelling verruimt

Vanaf 1 januari 2019 wordt de btw-sportvrijstelling verruimt. De gemeente Rheden organiseert een informatieavond voor sportverenigingen –en stichtingen over de wijzigingen.

Wijziging Btw-Sportvrijstelling

Door de wetswijziging komt de btw-heffing (6%) op het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie te vervallen. Ook vervalt het recht op aftrek van btw (vaak 21%) voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties (zoals beheersstichtingen).

Voor het Rijk levert dit extra belastingopbrengsten op. Deze laat het rijk terugvloeien naar gemeenten en amateursportorganisaties via een compensatieregeling voor gemeenten (€152 miljoen) en subsidieregeling voor amateursportorganisaties (€87 miljoen). Verenigingen kunnen subsidie aanvragen voor de bouw, aanschaf en het onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen. Ook zijn er subsidiemogelijkheden voor energiebesparing en toegankelijkheid.

Meer over de wijzingen lees je alvast hier.

Informatie avond

Het kan lastig zijn om te begrijpen of de wijziging voor jouw club geldt en hoe je erop moet anticiperen. Daarom organiseert de gemeente Rheden een informatie avond voor sportverenigingen –en stichtingen.

Datum: Dinsdag 18 september
Locatie: Kantine sporthal De Hangmat – IJsselsingel 7 ,Rheden
Tijd: 19.15 uur - Inloop, 19.30 – 21.30 uur - Programma

Ronald Brouwer van Caraad Belastingadviseurs vertelt deze avond alles over de wijzigingen. De volgende vragen komen onder andere aan bod:

  • Wat houdt de wijziging van de btw-sportvrijstelling in?
  • Wat houdt de compensatie- en subsidieregeling voor gemeenten en verenigingen in?
  • Is deze wijziging en regeling voor uw vereniging van toepassing?
  • Hoe kan de vereniging op de wijziging anticiperen?
  • Vragen en casussen van u

Aanmelden

Wil je meer weten over deze wijzigingen, de mogelijkheden en of dit voor jouw vereniging van toepassing is? Meld u dan uiterlijk 14 september aan via deze link. Deelname is gratis.