De Beweegcoach | Meer uren voor de beweegcoaches

De beweegcoaches hebben tot nu toe 110 mensen begeleid in 2017. In geheel 2016 zijn er 89 personen begeleid. Een duidelijke groei in begeleidingstrajecten is zichtbaar en het jaar is nog niet voorbij. Aan het begin van volgend jaar zal er een factsheet komen met de resultaten van 2017.

Ondertussen zijn de werkzaamheden van de beweegcoaches al wel intern geëvalueerd. Daaruit is gebleken dat er meer uren nodig zijn om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Een urenuitbreiding is toegezegd! Op welke manier daar invulling in wordt gegeven zal de komende tijd blijken.